Hexium hydraulika s.r.o.

Společnost Hexium hydraulika s.r.o.
vznikla v roce 2011 sloučením živností vedoucích pracovníků, kteří ve strojírenství samostatně podnikali 20 let. Společnost Hexium hydraulika s.r.o. se zabývá nástrojařstvím se zaměřením na výrobu hydraulických bloků a rozvaděčů. Tato specializace dnes tvoří bezmála 90 % naší produkce. K vaší výkresové dokumentaci jsme v co nejkratším termínu připraveni vyhotovit cenovou kalkulaci, s naším týmem odborníků jsme rovněž schopni dokumentaci zpracovat sami, dle Vámi dodaného vzoru.

Galerie naších produktů


Certifikáty ke stažení.

Hydraulika a výroba hydraulických bloků

Hlavní výrobní náplň našeho provozu je výroba hydraulických bloků dle dodané výkresové dokumentace zákazníka. Hydraulické bloky a ostatní dílce obrábíme do hmotnosti 2500 kg. Pro vyvrtávání logických otvorů (komory cartdridgových ventilů) jsme vybaveni sdruženými vrtáky a výstružníky normované dle výrobců hydraulických ventilů (SUN Hydraulics, BUCHER, PARKER, REXROTH atd.) Složitost výroby hydraulického bloku pro nás není omezena!

Výroba hydraulických bloků.

- Vyrábíme hydraulické bloky dle výkresové dokumentace zákazníka.
Zaměřením naší výroby (vyvrtávání na klasických vodorovných vyvrtávačkách s digitálním odměřováním na 4 osy) je kusová a malosériová výroba. Specializace v hloubkovém vyvrtávání.

- Hydraulické bloky v našem novém provozu vyrábíme do hmotnosti 4000kg.
- Pro výrobu hydraulických bloků máme materiál z našich skladových zásob kované oceli v jakostech 12050 (C45+N) a 11523 (ST52+N, S355J2+N), nebo litiny GGG40 (EN-GJS-400-15) a GGG50 (EN-GJS-500-7), popř AL slitin nebo nerezových materiálů (na objednávku). Vše s atestem dle ČSN EN 10204 3,1A. Můžeme provést také ultrazvukové zkoušky na opracovaných blocích před vyvrtáváním.

- Logické otvory vyvrtáváme sdruženými vrtáky a výstružníky.
- Hydraulické bloky můžeme zhotovit včetně povrchových úprav (galvanický zinek, chemický nikl, zinečnatý fosfát, černění, nátěr) , osazení logikou a funkčními členy, tlakových zkoušek + protokol.
- Hydraulické bloky čistíme proplachovacím systémem PURE-SOLVE "LOW BOY" s čistící kapalinou MANPOWER RED 1410CX2.
- Bloky procházejí kompletní kontrolou všech otvorů a závitů cejchovanými měřidly a kalibry. Otvory v blocích jsou kompletně odhrotovány a vyčištěny. V případě požadavku můžeme vnitřní propojení otvorů zaoblit (R0,5 - R5).

- Při osazování bloků a tlakových zkouškách úzce spolupracujeme s fa. PRESSHYDRAULIKA, s.r.o

Prodej hutního materiálu.
Protože povaha naší výroby vyžaduje mít zásoby specifického materiálu k výrobě hydraulických bloků, nabízíme také i jiným firmám k prodeji tyto materiály:
- Ocel čtvercová válcovaná, jakost 11523 (ST52, S355J2G3, ČSN EN 10025-2) v rozměrech max. 300 x 500 x 2000 mm
- Ocel čtvercová kovaná, jakost 11523 (ST52, S355J2G3, ČSN EN 10025-2) v rozměrech max. 420 x 420 x 2000 mm
- Ocel čtvercová kovaná, jakost 12050 (C45, 1.0503, ČSN EN 10083-2) v rozměrech max. 400 x 400 x 1000 mm
- Tvárná litina čtvercová válcovaná, jakost EN-GJS-400 UNIBAR 400-15 (GGG40, Meehanite SF400, ČSN 42 2304, ČSN 42 2438/42) v rozměrech max. 250 x 300 x 1000 mm

K veškerým materiálům dodáváme materiálový atest 3.1, popřípadě též ultrazvukové zkoušky. Materiál jsme schopni nejen řezat na požadovanou délku, ale také frézovat a kompletně brousit s dodržením kolmosti a souběžnosti 0,02 mm a povrchu Ra 0,8.

Hloubkové vyvrtávání.
Pro hloubkové vyvrtávání máme vrtáky v průměrech 1,0mm až 80,0mm a v délkách až 1000mm + speciální redukční prodloužení. Pro komplikovaná a speciální vyvrtávání máme různě upravené vyvrtávací tyče a přípravky. Samozřejmostí je vyvrtávání jakýchkoli průměrů do hloubky 1000mm včetně dodržení kalibrických rozměrů.Aktuality

1.1. 2023 Rozšíření strojního parku

Dle plánovaného rozvoje společnosti Hexium hydraulika s.r.o. a plánu investic pro rok 2022
jsme zakoupili další CNC obráběcí stroj - Horizontální vyvrtávačku WH10 cnc od firmy Retos.
Parametry stroje jsou X/Y/Z/W 1200/1150/950/710, zatížení stolu 3000 kg.


Stroj je v provozu od 1.1.2022.
3.7. 2018 Rozšíření strojního parku

Dle plánovaného rozvoje společnosti Hexium hydraulika s.r.o. a plánu investic pro rok 2018 jsme zakoupili další CNC obráběcí stroj - vertikální MCV 1000. Parametry X/Y/Z 1016/610/660, zatížení stolu 1200 kg. ŘS Heidenhain.


Stroj bude uveden do provozu 12.7.2018.

29.3.2018
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců – školení GibbsCAM


Společnost Hexium hydraulika s.r.o. zrealizovala další plánovaný úkol z plánu "Rozvoje kvalifikace zaměstnanců".
Vzdělávací aktivita nazvaná "Plynulé 3D obrábění modelů těles pomocí technologického CAD/CAM softwarevGibbsCAM" byla spolufinancována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR ( POVEZ II. ).
Naši zaměstnanci úspěšně absolvovali 120 hodin intenzivního školení, zakončené písemným testem.
Školení zajistil T - support s.r.o. Praha. Velké poděkování p. Staňkovi, Ottovi a Sýkorovi. Poděkování patří i kolektivu UP Bruntál za pomoc s realizací aktivity.

20.9.2016
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců – školení
základů hydrauliky

V tomto měsíci jsme zrealizovali další část úkolu ,, Rozvoj kvalifikace zaměstnanců ,, Školení pod názvem : ,, Implementace hydraulických prvků do bloků a jejich funkce,, proběhlo rovněž za spolufinancování z prostředků EFS a státního rozpočtu ČR ( POVEZ II. ). Výuka probíhala v příjemném prostředí školícího střediska Bosch Rexroth

v Ostravě, přednášejícím lektorem byl Ing. Erik Stonawski PhD. Cílem tohoto projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy a pochopení základů hydrauliky pro další plánovaný rozvoj aktivit společnosti v oblasti hydraulické výroby v roce 2017. Projekt úspěšně absolvovali všichni zaměstnanci firmy Hexium hydraulika s.r.o. včetně vedení společnosti. Kopie všech osvědčení můžete nalézt v sekci ,, Ke stažení,, Další pokračování vzdělávání je naplánováno na 1 Q 2017.

1.9.2016
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců – školení
GibbsCAM
Společnost Hexium hydraulika s.r.o. zrealizovala další plánovaný úkol z ,, Rozvoje kvalifikace zaměstnanců ,, Vzdělávání nazvané ,, Školení obsluhy GibbsCAM pro horizontální stroj MCH Line 500 ,, bylo spolufinancováno z prostředků EFS a státního rozpočtu ČR ( POVEZ II. ) Většina našich zaměstnanců úspěšně absolvovala 120 hodin intenzivního školení, zakončené písemným testem. Kopie všech osvědčení můžete nalézt v sekci ,, Ke stažení,,

Školení zajistil T - support s.r.o. Praha, velké poděkování p. Staňkovi, Sýkorovi, Ottovi i panu Malému za trpělivost.

10.7.2016
Technologický CAD/CAM software
Dle plánovaného rozvoje společnosti Hexium hydraulika s.r.o. a plánu investic pro rok 2016 jsme se stali vlastníky licence software GibbsCAM. Program nám umožní rozšířit pracovní možnosti na našem novém horizontálním centru .
Dodavatelem po výběrovém řízení se stal T-support s.r.o.
Horizontální vyvrtávačka CNC

Na závěr roku 2015 jsme vytvořili > pracoviště s nově pořízeným strojem představujícím horizontální obráběcí stroj CNC MCH Line 500. Tento stroj byl pořízen za pomoci dotace z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ > a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci > Operačního programu "Podnikání a inovace (OPPI)". Číslo projektu 2.2 RV03/5378.


Rozšíření strojního parku 3.5. 2015
Dle plánovaného rozvoje společnosti Hexium hydraulika s.r.o. a plánu investic pro rok 2015 jsme zakoupili novou frézku FGS 50/63. Nástroje katalogové řady nám dodala firma PRAMET. V současnosti jednáme s dodavateli a bankami o zakoupení horizontálního obráběcího centra. O parametrech a výsledku výběrového řízení budeme informovat.

Rozvoj kvalifikace zaměstnanců
30.5.2015

Vedení společnosti Hexium hydraulika s.r.o. schválilo zrealizovat projekt ,, Rozvoj kva- lifikace zaměstnanců ,, . Projekt bude realizován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost MPSV a UP. Termín je naplánován na podzim 2015. Cílem tohoto projektu je zvýšení konkurenc- eschopnosti firmy a pochopení základů hydr- auliky pro plánovaný aktivit společnosti v  oblasti hydraulické výroby v roce 2016. Projekt je určen pro všechny zaměstnance firmy Hexium hydraulika s.r.o.

Dne 19.6. 2015 Dozorový audit ISO 9001:2008
Ve firmě Hexium hydraulika s.r.o. proběhl dozorový audit, který provedl již tradičně certifikační organ TUV SUD Czech s.r.o. auditu nás potěšil - QMS je ve shodě požadavky ISO 9001:2008 a dává předpoklad zabezpečení shody ve výrobě .