1.1. 2023 Rozšíření strojního parku

Dle plánovaného rozvoje společnosti
Hexium hydraulika s.r.o. a plánu investic
pro rok 2022 jsme zakoupili další CNC
obráběcí stroj - Horizontální vyvrtávačku
WH10 cnc od firmy Retos.
Parametry stroje X/Y/Z/W 1200/1150/950/710,
zatížení stolu 3000 kg.


Stroj je v provozu od 1.1.2022.

3.7. 2018 Rozšíření strojního parku

Dle plánovaného rozvoje společnosti
Hexium hydraulika s.r.o. a plánu
investic pro rok 2018 jsme zakoupili
další CNC obráběcí stroj -
vertikální MCV 1000.
Parametry X/Y/Z 1016/610/660,
zatížení stolu 1200 kg. ŘS Heidenhain.


Stroj bude uveden do provozu 12.7.2018.

29.3.2018
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců –
školení GibbsCAM


Společnost Hexium hydraulika s.r.o.
zrealizovala další plánovaný úkol z
plánu "Rozvoje kvalifikace zaměstnanců".

Vzdělávací aktivita nazvaná
"Plynulé 3D obrábění modelů těles
pomocí technologického CAD/CAM software
GibbsCAM"
byla spolufinancována
z prostředků ESF a státního rozpočtu
ČR ( POVEZ II. ).

Naši zaměstnanci úspěšně absolvovali
120 hodin intenzivního školení, zakončené
písemným testem.

Školení zajistil T - support s.r.o. Praha.
Velké poděkování p. Staňkovi, Ottovi
a Sýkorovi. Poděkování patří i kolektivu
UP Bruntál za pomoc s realizací aktivity.


Změna sídla společnosti a nová provozovna
2.1. 2018

Vážení obchodní partneři.

Společnost Hexium hydraulika s.r.o. řešila
několik let nedostatek výrobních prostorů.
V lednu 2017 jsme zakoupili 50% pozemků
areálu bývalého skladu potravin v Krnově na
ulici K. Čapka a z jedné skladovací haly typu
HARD Jeseník jsme vybudovali halu výrobní.
Rekonstrukcí prošly rovněž kanceláře,
toalety, sprchy, šatny, sklad nástrojů,
dva mostové jeřáby, kanalizace a rozvody
energie a tepla.

Od 1.1. 2018 je společnost Hexium hydraulika
připravena plnit Vaše výrobní požadavky v
nových prostorech na ulici K. Čapka 2470/19
(bývalý areál kasáren)


20.9.2016
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců – školení
základů hydrauliky


V tomto měsíci jsme zrealizovali další část
úkolu ,, Rozvoj kvalifikace zaměstnanců ,,

Školení pod názvem : ,, Implementace
hydraulických prvků do bloků a jejich funkce,,
proběhlo rovněž za spolufinancování z
prostředků EFS a státního rozpočtu ČR
( POVEZ II. ). Výuka probíhala v příjemném
prostředí školícího střediska Bosch Rexroth

v Ostravě, přednášejícím lektorem byl Ing.
Erik Stonawski PhD.

Cílem tohoto projektu je zvýšení
konkurenceschopnosti firmy a pochopení základů
hydrauliky pro další plánovaný rozvoj aktivit
společnosti v oblasti hydraulické výroby v roce
2017. Projekt úspěšně absolvovali všichni
zaměstnanci firmy Hexium hydraulika s.r.o.
včetně vedení společnosti. Kopie všech osvědčení
můžete nalézt v sekci ,, Ke stažení,,

Další pokračování vzdělávání je naplánováno
na 1 Q 2017.


1.9.2016
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců – školení
GibbsCAM


Společnost Hexium hydraulika s.r.o. zrealizovala
další plánovaný úkol z ,, Rozvoje kvalifikace zaměstnanců ,,

Vzdělávání nazvané ,, Školení obsluhy GibbsCAM
pro horizontální stroj MCH Line 500 ,, bylo
spolufinancováno z prostředků EFS a státního
rozpočtu ČR ( POVEZ II. )


Většina našich zaměstnanců úspěšně absolvovala
120 hodin intenzivního školení, zakončené
písemným testem. Kopie všech osvědčení můžete
nalézt v sekci ,, Ke stažení,,


Školení zajistil T - support s.r.o. Praha,
velké poděkování p. Staňkovi, Sýkorovi,
Ottovi i panu Malému za trpělivost.


10.7.2016
Technologický CAD/CAM software

Dle plánovaného rozvoje společnosti Hexium
hydraulika s.r.o. a plánu investic pro rok
2016 jsme se stali vlastníky licence software
GibbsCAM.
Program nám umožní rozšířit pracovní možnosti
na našem novém horizontálním centru .

Dodavatelem po výběrovém řízení se stal
T-support s.r.o.
Horizontální vyvrtávačka CNC


Na závěr roku 2015 jsme vytvořili
pracoviště s nově pořízeným strojem
představujícím horizontální obráběcí
stroj CNC MCH Line 500. Tento stroj
byl pořízen za pomoci dotace z
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci
Operačního programu "Podnikání a inovace
(OPPI)". Číslo projektu 2.2 RV03/5378.


Rozšíření strojního parku 3.5. 2015
Dle plánovaného rozvoje společnosti Hexium
hydraulika s.r.o. a plánu investic pro rok
2015 jsme zakoupili novou frézku FGS 50/63.
Nástroje katalogové řady nám dodala firma
PRAMET. V současnosti jednáme s dodavateli
a bankami o zakoupení horizontálního
obráběcího centra. O parametrech a výsledku
výběrového řízení budeme informovat.

Rozvoj kvalifikace zaměstnanců
30.5.2015

Vedení společnosti Hexium hydraulika s.r.o.
schválilo zrealizovat projekt ,, Rozvoj kva-
lifikace zaměstnanců ,, .
Projekt bude realizován z Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost MPSV
a UP. Termín je naplánován na podzim 2015.
Cílem tohoto projektu je zvýšení konkurenc-
eschopnosti firmy a pochopení základů hydr-
auliky pro plánovaný aktivit společnosti v 
oblasti hydraulické výroby v roce 2016.
Projekt je určen pro všechny zaměstnance
firmy Hexium hydraulika s.r.o.

Dne 19.6. 2015 Dozorový audit ISO 9001:2008
Ve firmě Hexium hydraulika s.r.o. proběhl
dozorový audit, který provedl již tradičně
certifikační organ TUV SUD Czech s.r.o.
auditu nás potěšil - QMS je ve shodě
požadavky ISO 9001:2008 a dává předpoklad
zabezpečení shody ve výrobě .